Недобросъвестна практика с цел избягване на иск за заличаване на търговска марка

Недобросъвестна практикаВ свое скорошно решение (R1849/2017-2), Апелативният състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) намери за недобросъвестно поведението на маркопритежател, регистрирал множество идентични търговски марки за идентични стоки и услуги.

Hasbro е притежател на словна марка MONOPOLY, която регистрира за различни категории стоки и услуги чрез различни заявки, подадени между 1996 и 2010 г.

През 2010 г. Hasbro подава заявка за регистрация на търговска марка “MONOPOLY” в класове 9, 16, 28 и 41 от Ницската класификация за стоки и услуги, които припокриват по голямата част от стоките и услугите в предишните регистрации. Заявката е публикувана на 9 август 2010 г., а търговската марка е регистрирана на 25 март 2011 г.

През 2015 г. Kreativini Dogadaji d.o.o. подава иск за заличаване на последната регистрирана търговска марка „MONOPOLY“. Като основание се посочва недобросъвестно поведение на заявителя (чл. 59 ал. 1(б) Регламент (EC)2017/1001), тъй като той вече притежава три по-ранни идентични марки “MONOPOLY”, а част от стоките и услугите на атакуваната търговска марка се препокриват с тези от предходните три регистрации. Иска за заличаване е отхвърлен, а решението е обжалвано.

Апелативният състав на EUIPO тълкува като обичайна бизнес практика, когато маркопритежател подава нова заявка за регистрация на търговска марка, идентична с тази от предходна регистрация, но за различни стоки и услуги.

Подобна практика, обаче е недопустима, когато с нея се цели предотвратяването на евентуален иск за отмяна на марката.

Апелативният състав на EUIPO счита, че придобивайки регистрация за една и съща търговска марка четири пъти за период от четиринадесет години, притежателят неправомерно удължава безсрочно петгодишния гратисен период, за да избегне законовото задължение за доказване на действителна употреба и произтичащите от неспазването му санкции.

В подобни спорове умисълът на маркопритежателя също се взима под внимание. В конкретния случай притежателят на търговска марка “MONOPOLY” твърди, че заявките са били с цел използването ѝ за нови стоки и услуги.

Това решение на Апелативния състав е знак от страна на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, че няма да бъдат допускани недобросъвестни практики за удължаване на гратисния период, през който не трябва да се доказва реално използване на дадена търговска марка.

Може да харесате още...