hfhfhfhfhfh

Нашите автори

проф. д-р Емил Марков

проф. д-р Емил Марков

СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Адвокат; член на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата; ...
Dr. Edgar Krieger

Dr. Edgar Krieger

Генерален секретар на CIOPORA ...
Николай Дишовски

Николай Дишовски

Професор, доктор на техническите науки, ръководител на катедра "Полимерно инженерство в Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор на над 100 публикации у нас и вчужбина в областта на полимерното материалознание. Има признати 30 авторски свидетелства ...
Елица Матеева

Елица Матеева

Автор и режисьор на драматургични постановки. Театрален критик ...
Жан-Филип Бресон

Жан-Филип Бресон

Съдружник към INLEX IP Expertise, Париж ...
д-р Рик Найфилд

д-р Рик Найфилд

Патентен представител, САЩ ...
Люба Жекова

Люба Жекова

Магистър по Интелектуална собственост, Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на авторското право и защитата на марките ...
Laura Pasanciuc

Laura Pasanciuc

Специалист по интелектуална собственост, Румъния ...
Румяна Василева

Румяна Василева

Румяна Василева е завършила магистратура по Макроикономика в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. По-късно специализира “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал - Пловдив ...