hfhfhfhfhfh

Нашите автори

Първолета Динева

Първолета Динева

Студент магистърска степен по специалност „Интелектуална собственост”, УНСС ...
Николай Дишовски

Николай Дишовски

Професор, доктор на техническите науки, ръководител на катедра "Полимерно инженерство в Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор на над 100 публикации у нас и вчужбина в областта на полимерното материалознание. Има признати 30 авторски свидетелства ...
Веселина Манева

проф. Веселина Манева

Веселина Манева е професор по Право на интелектуална собственост в Нов български университет, София. Води курсове по: Право на индустриална собственост, Авторско право, Международноправна закрила на интелектуалната собственост, Законодателство в музикалните изкуства и Управление ...
Георги Дамянов

Георги Дамянов

Директор на дирекция “Авторско право и сродните му права”, Министерство на културата на Република България ...
Жан-Филип Бресон

Жан-Филип Бресон

Съдружник към INLEX IP Expertise, Париж ...
Zulfiqar Khan

Zulfiqar Khan

Адвокат, Пакистан ...
Проф. д-р Мария Маркова

Доц. Мария Маркова

Доцент Мария Маркова е преподавател в катедра „Интелектуална собственост" на Университета за национално и световно стопанство. През 1998 г. защитава докторат ...
Владя Борисова

Владя Борисова

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство ...
проф. д-р Емил Марков

проф. д-р Емил Марков

СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Адвокат; член на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата; ...