Национална пътна карта за научна инфраструктура

С решение на Министерски съвет е приета Национална пътна карта, която отразява европейските и националните инфраструктури, които ще бъдат развивани с цел постигане на конкурентоспособна и иновативна икономика. Седемте български национални научноизследователски комплекса са посочени след серия от консултации, започнали през лятото на 2007 г. За всеки комплекс се посочват координаторът и местоположението на инфраструктурата, типът на управлението й, научните институции, участващи в нея, етапът на изграждане, на който се намира, необходимият финансов ресурс и очакваните ползи за България.

За повече подробности: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1353&g=

Може да харесате още...