Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

европейски маркиПроектът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM да трансформира своите настоящи Наръчници и Насоки в нов комплект от актуализирани Насоки, който ще бъде уникален източник на информация относно практиката на OHIM, изпълни поредна важна стъпка.

На 4 декември 2013г., Президентът на Ведомството прие Работен пакет 1 на новите Насоки. Те ще бъдат публикувани на петте работни езика на OHIM в официалния Бюлетин, в началото на следващата година и ще влязат в сила на 1 февруари 2014г. В последствие, Работен пакет 1 ще бъде преведен на всички останали официални езици от Европейския съюз.

Насоките, Работен пакет 1, бяха приети след изчерпателни консултации с вътрешни и външни за Ведомството заинтересовани страни, както и Административния борд на OHIM. Работен пакет 1 покрива приблизително половината от практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни. Останалата част все още е отразена в Наръчниците.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ: Втората половина от практиката на OHIM, Работен пакет 2, вече е преминала през процес на вътрешно обсъждане и ще бъде публикувана за консултации с външни заинтересовани страни – ведомства за интелектуална собственост и потребителски организации, в началото на 2014г. След приключване на външните консултации, крайните работни варианти ще бъдат представени на Административния борд на OHIM.

Очаква се Работен пакет 2 да бъде потвърден от Президента на Ведомството и да влезе в сила от 1 август 2014.

Считано от тази дата, цялата практика на Ведомството за търговски марки и промишлени дизайни на Общността ще се съдържа в Насоките, които ще се актуализират ежегодно и ще бъдат достъпни на всички езици от ЕС.

Източник: Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM

Може да харесате още...