Нарушени авторски права и дизайн на тениска с Риана

Ищец по случая е компания ELEVEN, която твърди, че притежава авторски права за серия от тениски с лица на известни личности. Всяка от известните личности е поставила средния си пръст над горната устна; отстрани по пръста са татуирани мустаци. Искът за нарушени авторски права се основава на дизайн на тениска, изобразяваща лицето на Риана и среден пръст с татуирани мустаци в посочената позиция, за краткост наричана тениска RHIA. Твърди се, че тениската е част от колекцията на ELEVEN Есен/Зима 2010/2011.

През февруари 2013г ищците успяват да постигнат задържане на 37 тениски RHIA от ответника, компанията HK & CITY. Ищците подават иска за нарушени авторски права и права върху нерегистриран европейски дизайн, както и за нелоялна конкуренция. HK & CITY не оспорват, че ELEVEN притежават авторските права и правата за дизайна. Те обаче отричат оригиналния характер на тениската, а от там и съществуването на каквото и да е авторско право. Според тях, изборът на конкретната личност, която да се изобрази, формата и разположението на мустаците, както и позицията на средния пръст, отразяват личния избор и естетическите предпочитания на автора.

Ето какво постановява Съдът:

• Според Кодекса за интелектуална собственост на Франция, авторските права се предоставят на автора на всяко произведение на ума, със самия факт на неговото създаване, независимо от видa, формата или изразяването, качеството или предназначението на даденото произведение. Авторското право е валидно спрямо всички лица. Това право включва атрибутите на интелектуален, морален и икономически характер. Според Съда, изборът на конкретната личност, която да се изобрази, формата и разположението на мустаците, както и позицията на средния пръст са комбинация, която се оценява в нейната цялост, придавайки на облеклото специфична физиономия, което показва творчески усилия. Съответно, ищецът има право да действа на основание нарушение на авторски права.

• За да се ползва ищеца от закрила на нерегистриран дизайн на Общността, не трябва да има по-ранен промишлен дизайн, известен на професионалистите в сектора, който да създава сходно впечатление в информирания потребител, по отношение на поне един от основните елементи на заявения дизайн. Тежестта на доказване за съществуването на такъв по-ранен дизайн е на ответника, който не е представил доказателства, затова дизайнът се счита за нов. Що се отнася до индивидуалния характер, от описанието на тениската RHIA е видно, че направените избори на елементи представляват специфична комбинация, която доказва наличието на индивидуален характер на дизайна, който помага на потребителите да отличат този продукт от други със същото или сходно естество.

• Тъй като ответниците, HK & CITY, не оспорват, че продават копия на тениските RHIA, the нарушението е установено.

• Искът за нелоялна конкуренция е ирелевантно по отношение на решението.

• Установяването на нарушение по двете основания, а именно за авторското право и нерегистрирания дизайн на Общността, не предполага умножаване на претърпените вреди, тъй като щетите настъпват само веднъж в зависимост от това кое от двете основания е избрано.

Източник: OHIM

The post Нарушени авторски права и дизайн на тениска с Риана appeared first on CopyRights.BG.

Може да харесате още...