Намаление на такси в Патентно Ведомство, въвеждане на нови!

таксиПроменят размера на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения съобщиха от пресслужбата на кабинета. Същевременно от БПВ ще бъдат въведени и нови такси, с промени в законите за патентите и регистрацията на полезни модели, за марките и географските означения и за промишления дизайн.

Най- съществено е изменението в ЗМГО, където се въвежда ново производство – по опозиция срещу регистрацията на заявена марка. Тук е и най- голямото намаление на размера на таксите:

  • за заявяване и експертиза на марки, заявени за три и повече класове стоки/услуги – от 200 лв. на 150 лв;
  • за три класа и от 60 лв. на 40 лв;
  • за всеки клас след третия от 60 лв. на 40 лв;
  • за заличаване на регистрация на марка, подадени въз основа на установена по съдебен ред недобросъвестност на заявителя 100лв;
  • таксите за ускорена експертиза и за определяне на марка като общоизвестна и ползваща се с известност отпадат;
  • намалени са и таксите за експертиза, с оглед на ограничаването на нейния обхват в резултат на опростяването на регистрационната процедура

Ще има намаление на такси и при регистрацията на промишлен дизайн

  • експертиза на заявка за един дизайн ще се плаща такса в размер на 80 лв. /вместо 150 лв./;
  • комплект или композиция от изделия – 120 лв. /вместо 240лв

Може да харесате още...