Най-честите нарушения

Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция през 2013 г. vezniНай-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция през 2013 г.

Като специализиран административен орган, разполагащ със специални правомощия, произтичащи от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Комисията за защита на конкуренцията осъществява основната цел на ЗЗК – осигуряването на защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. Това на практика означава, че КЗК следи за „чистотата“ на пазарните отношения между предприятията – конкуренти на съответния пазар.

През 2013 г. в КЗК са образувани 59 производства за установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава VІІ от ЗЗК, постановени са общо 69 решения, като с 29 от тях Комисията установява извършени нарушения от предприятия или физически лица и налага имуществени санкции или глоби общо в размер на 2 826 924 лв.

Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция през 2013 г. са свързани с установяване на недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК и трите форми на имитация по чл. 35 от ЗЗК – имитация на външен вид, имитация на фирма ( марка) и имитация на домейн или интернет страница.

През 2013 г. в сравнение с предходни години се наблюдава увеличение на решенията, с които се установяват нарушения по чл. 37 от ЗЗК – забраната за узнаване, използване или разгласяване на производствена и търговска тайна.

Може да харесате още...