Най-много търговски марки се регистрират в Азия

търговски маркиТърговски марки е темата на втората статия, част от поредицата от публикации, отразяващи статистическите данни, обобщени от Световната организация за интелектуална собственост по отношение на различните обекти на интелектуална собственост.

Около 9.11 милиона заявки за регистрация на търговска марка, обхващащи 12.39 милиона класа за стоки и услуги, са подадени по целия свят през 2017 година. Броят на класовете, посочени в заявленията, е нараснал с 26,8% през 2017 г., отбелязвайки 8ма поредна година на растеж.

Китайското ведомство по интелектуална собственост прие най-голям обем подадени документи – около 5,7 милиона, следвано от САЩ (613 921), Япония (560,269), Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO; 371,508) и Ислямска република Иран (358,353). Сред 20-те топ ведомства за интелектуална собственост Ислямска република Иран (+ 87,9%) и Китай (+ 55,2%) отчитат висок годишен ръст. И в двете ведомства силният ръст при подаването на заявления от местни лица е довел до цялостния растеж. Япония (+ 24,2%), Великобритания (+ 24,1%) и Канада (+ 19,5%) също отбелязват значителен ръст в подадените заявления за регистрация на търговска марка.

Най-много заявления за регистрация на търговски марки са подадени в Азия

Ведомствата за интелектуална собственост, намиращи се в Азия, покриват 66,6% от общата активност по регистриране на търговски марки през 2017 г., спрямо 36,1% през 2007 г. Делът на Европа намалява от 38,9% през 2007 г. до 17,7% през 2017 г. Северна Америка допринася с 6,4% от световния общ дял през 2017 г., докато общият дял на Африка, Латинска Америка и Карибите и Океания е 9,2% през 2017 г. – пет процента по-нисък от общия им дял за 2007 година.

Търговските марки, свързани с реклама и управление на бизнеса, представляват 11% от глобалната дейност по регистриране на търговски марки през 2017 г., следвани от дрехи (7%), компютри, софтуер и инструменти (6.6%) и образование и забавления (5.5%).

През 2017г съществуват около 43,2 милиона регистрирани активни търговски марки в света, което представлява увеличение с 9,7% в сравнение с 2016 г., като 14,9 милиона са само в Китай, следвани от 2,2 милиона в САЩ, 1,9 милиона в Япония и 1,6 милиона в Индия.

Може да харесате още...