Най-много са жалбите на потребителите при дефектна телекомуникационна техника

Най-много са жалбите на потребителите при дефектна телекомуникационна техникаНай-много са  жалбите на потребителите приети в КЗП при дефектна телекомуникационна техника

За месец близо 1300 граждани са потърсили съдействието на Комисията за защита на потребителите (КЗП) предимно по повод рекламации на телекомуникационна техника, битови уреди и услуги в различни сфери, сред които и обществени. Запазва се тенденцията около 70% от жалбите по проблеми от компетенциите на институцията да бъдат решавани в полза на потребителите. По постъпилите жалби и съгласно план-програмата за контролната си дейност комисията е извършила над 2800 инспекции в търговски и туристически обекти, при които са съставени 260 акта за нарушения.
Във Варна постъпилите жалби за рекламации са около 100 и касаят мобилни телефони, електрически уреди, компютри и части за тях и др. В Бургас от постъпилите 70 жалби от правомощията на КЗП повече от 50% са за мобилни телефони, компютри и телевизори, а след тях се нареждат рекламациите на домакински електроуреди. Двойно повече са жалбите в Пловдив, като се отнасят до същите групи стоки. Бургазлии са потърсили КЗП при проблеми със закупени обувки, доставчици на телекомуникационни услуги, търговци на мебели и др. Русенци пък са потърсили съдействието на институцията в близо 150 случая, предимно свързани със закупуването на дефектни продукти. Най-малко са оплакванията в регионалната дирекция в Монтана, където потребителите са сигнализирали преди всичко за проблеми с комуникационна техника, битови уреди и услуги. В София жалбите за рекламации са над 240, като преобладават тези за комуникационна техника, битови уреди и услуги, обувки и кожени изделия, туристически услуги и мебели.
Освен по жалби за рекламации, инспекторите на КЗП са извършили и 247 проверки, свързани с безопасността на предлаганите стоки и услуги. Най-активни в тези тематични проверки са били в градовете от областите Варна, Русе и Пловдив. Забранени са 10 вида рискови за здравето и живота на потребителите продукти, свързани преди всичко с отглеждането на децата.
В Бургас е връчена заповед за забранява на нелоялна практика на телекомуникационно дружество, предлагало телевизионен пакет, от който една от програмите не се предоставя, но абонатите плащат за нея. Регионалната дирекция в Русе пък е връчила заповед, с която забранява на търговец да заблуждава потребителите за реалната дължина на домакинско фолио, с което им отнема възможността да се информират коректно за цената му и да я сравнят с тази на същия продукт на конкурентни търговци. През периода комисията е разгледала още 45 случая, свързани с накърняване икономическите интереси на потребителите чрез предоставяне на невярна информация при намаления или обявяване вида на туристически обекти; провеждане на промоции, за които не са осигурени достатъчни количества от промоционалните стоки; обещания за награди, които не са предоставяни и др.
Най-много инспекции в туристически обекти са извършени в областите Бургас, Русе и Варна – близо 40% от общо 277 за цялата страна. В София са съставени най-много актове за установени нарушения – почти една трета от общия брой 57. Най-често срещани нарушения в туристическите обекти са предоставяне на услуги в некатегоризиран туристически обект, заблуждаващи надписи за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти и липса на цени за услугите в български левове.

Може да харесате още...