Най-малко четири години затвор за манипулаторите на финансови пазари

eu parliamentСъдиите, които решат да наложат максималните за страните си наказания за сериозни финансови престъпления, като например манипулирането на лихвения процент LIBOR, би трябвало да предвидят най-малко четири години затвор по силата на проект за закон, одобрен от Европейския парламент във вторник миналата седмица.

Правилата, които имат за цел да възстановят доверието на финансовите пазари в Европейския съюз и да подобрят защитата на инвеститорите, трябва да бъдат официално одобрени от държавите членки на ЕС.

„Днешното гласуване е голяма стъпка напред, позволяваща на съдилища на територията на ЕС, да се борят с финансовите злоупотреби. Това е първият закон за въвеждане на строги общоевропейски наказателни санкции за злоупотреба с пазара, с минимална присъда от 4 години за тежки престъпления, като търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Скандалът с LIBOR може да не е последният – твърдения за манипулиране на пазара се появяват също и при пазарите на нефт, природен газ и чуждестранна валута“, заяви докладчикът от комисията по икономически и парични въпроси Арлен Маккарти (С&Д, Великобритания).

Новите правила бяха одобрени с 618 XXX гласа „за“, 20 „против“ и 43 „въздържал се“.

„ Гарантирането на справедливост ще помогне за възстановяването на доверието на нашите граждани във финансовите пазари. Законодателството позволява на властите да преследват подобни престъпления по-ефективно, като гарантира обучение и средства за техния персонал и създава възможност да се разшири компетентността, където е необходимо, за да се адресира трансграничната престъпност“, заяви докладчикът на комисията за граждански свободи Емин Бозкурт (С&Д, Нидерландия).

Наказателните санкции

Новите правила определят по-строги наказателни санкции, включително и затвор, за сериозни пазарни злоупотреби, като например неправомерно разкриване на информация, търговия с вътрешна информация или манипулиране на пазара, а също и подбудителство или съучастие в тях.

За да се гарантира, че тези санкции се прилагат в целия ЕС, всички държави членки ще трябва да изискат от своите съдии, които осъждат, максимално наказание за нарушителите, да предвидят не по-малко от четири години затвор за най-тежките форми на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара и не по-малко от две години за неправомерно разкриване на информация.

Престъпления

Съгласно новите правила, дефинициите на престъпленията и наказанията, прилагани за тях ще бъдат хармонизирани.

Престъпленията, свързани с манипулирането на пазара, наказуеми със затвор за срок от четири години ще включват сключване на дадена сделка или съставянето на поръчка, които дават неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на един или повече финансови инструменти или предоставяне на невярна или заблуждаваща информация за манипулиране на изчисляването на индекси, като например Лондонския вътрешнобанков лихвен процент (LIBOR) или Европейския вътрешнобанков лихвен процент (EURIBOR).

Престъпления, свързани с вътрешна информация, наказуеми с четири години лишаване от свобода, включват случаите, в които вътрешната информация се използва с намерение за купуване или продаване на финансови инструменти, или за отменяне или изменение на направени вече поръчки.

Държавите членки ще могат да определят или да запазят по-строги санкции на наказателното право за пазарна злоупотреба от тези, предвидени в новите правила.

Следващи стъпки

След като проектът бъде официално одобрен от Съвета на министрите, държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да ги приложат.

Пресслужба на Европейския парламент

Може да харесате още...