Регистрацията на търговска марка NOSECCO отказана, заради конфликт със защитено наименование за произход – PROSECCO

наименование за произходБрандът за безалкохолно вино Nosecco, няма да получи регистрация като търговска марка в Обединеното кралство. Според Ведомството за интелектуална собственост в страната (IPO), Nosecco нарушава права на името Prosecco, защитено като „наименование за произход“. Решението за отказ за регистрация е потвърдено и от Върховния съд на Великобритания.

Как се стига до спора за търговска марка Nosecco

Френските производители на Nosecco (Les Grands Chais de France) подават заявка за регистрация на търговска марка по отношение на етикета на бутилка, носещ това име. Търговска асоциация, която защитава интересите на производителите на Prosecco подава възражение срещу регистрацията с довода, че името на популярното италианско вино е защитено наименование за произход съгласно Регламент (ЕС) 1308/2013. Становището на IPO е, че има силно сходство между думите Nosecco и Processo и съществува сериозен риск потребителите да бъдат въведени в заблуждение относно произхода на продукта.

Производителите на Nosecco обжалват решението на IPO пред Върховния съд на Великобритания.

Съдът взима предвид доказателства под формата на публикации в социалните медии, сочещи, че потребителите са склонни да възприемат Nosecco като „безалкохолно Prosecco“. Визуалното и звуково сходство между двете наименования е такова, че името Nosecco вероятно ще предизвика директно асоцииране с Prosecco в съзнанието на потребителите. По този начин френските винопроизводители неправомерно биха се възползвали от добрата репутация на газираните вина Prosecco във Великобритания.

Върховният съд на Великобритания постановява решение, с което окончателно отказва регистрация на търговска марка Nosecco.

Следва да се отбележи, че решението на Върховния съд на Великобритания се отнася само до закрилата на името Nosecco като търговска марка. То няма юридическо отношение към възможността Les Grands Chais de France да продължат да продават продукта си на английския пазар.

Автор: Надежда Драгомирова

Може да харесате още...