Регистрирането на „българско кисело мляко” като наименование за произход осигурява по-високо качеството на продуктите и по- големи приходи на фирмите, притежатели на регистрациите

наименование за произходПрез тази и миналата година фирмите производители на кисело мляко регистрират наименование за произход „българско кисело мляко” „Данон Сердика” (под 6-03 от 17.11.2010г.) , „Бор чвор” (под № 6-04 от 04.01.2011г) и „Обединена млечна компания” (под № 6-05 от. 04.01.2011г). С подобни регистрации фирмите си осигуряват безсрочна закрила върху това наименование. Получават безспорно конкурентно предимство, чрез гаранция за качество пред потребителите. Това е така, защото българското кисело мляко е продукт, с репутация, базирана на дългогодишна производствена традиция и опит, уникални условия за развитие на определени бактерии, които се използват за получаването му, така че тези характеристики се дължат именно на географската среда. Не на последно място, чрез регистрирането на наименование за произход се изгражда международна репутация на България и българското кисело мляко.

 Автор

Даниела Сапунджиева


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...