Жалби срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД

Над 30 жалби в Комисията за защита на потребителите срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД, moreНад 30 жалби в Комисията за защита на потребителите срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) постъпиха над 30 жалби срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД. Дружеството предлага настаняване във ваканционен клуб Regency Resort, Tenerife на промоционални цени при определени условия и въз основата на сключени извън търговски обект договори. В жалбите потребителите търсят съдействие от комисията за прекратяване на сключените договори и възстановяване на заплатените от тях суми.
Преди всичко потребителите следва да знаят, че правото на отказ от сключен извън търговски обект договор, без да се посочва причина и без да се заплаща неустойка, в рамките на 14 дни НЕ СЕ отнася за договори с предмет предоставяне на „услуги за настаняване, които нямат за цел живеене”. Услугите за настаняване, съгласно последните промени в Закона за защита на потребителите (от 25.07.2014г.), са изключение от общия режим на 14-дневния отказ.
В качеството си на регистриран туроператор дружеството промотира осем курорта от ваканционния клуб Regency Resort на испанския остров Тенерифе, като генерира потенциални клиенти и сключва договори. Програмата се нарича Fly Buy и предоставя възможност на избраните по определени критерии след проведена телефонна анкета граждани /потенциални купувачи на „тайм шеринг”/ да получат пробно членство за една година и да посетят клуба на промоционална цена, за да добият непосредствена представа за предлагания продукт. След провеждане на анкетата, отговарящите на критериите граждани се канят на презентация, при която се представят клубът и остров Тенерифе. В края й желаещите сключват договор, който им дава правото да се възползват от промационалната цена за включване в програмата, срещу която търговецът се ангажира да направи резервация и да осигури настаняване в един от апартаментите на курортите от клуб Regency Resort за договорените цена и дати. Клиентите са информирани, че цената за настаняване не включва храната и организирането и стойността на транспорта до избраната за почивка дестинация.
Дружеството е предоставило на клиентите съществената информация относно услугата, но не е изпълнило императивното законово задължение изрично да упомене в договора, че потребителят няма право на отказ от него в рамките на 14 дни. За това му нарушение на търговеца ще бъде наложена имуществена санкция.
Експертите на контролния орган за пореден път съветват потребителите да четат внимателно договорите и общите условия към тях и да се запознават подробно с техните клаузи и преддоговорната информация за предоставяните им услуги преди да положат подписа си. При договорите, сключени извън търговския обект, с предмет „услуги за настаняване, които нямат за цел живеене”, потребителят не може да упражни правото си на отказ от тях в 14-дневен срок, без да посочва причини и без да заплаща неустойка. Същите са изключение от общия законов режим за право на отказ в 14-дневния срок.

Може да харесате още...