hfhfhfhfhfh

Над 265 000 заявления за регистрация на патент са подадени в ЕПВ през 2013г (+2.8%)

регистрация на патентПрез 2013г Европейското патентно ведомство е получило над 265 000 заявления за регистрация на патент.

Това представлява увеличение с 2.8% спрямо 2012г (257 700 заявки), и е най-висок резултат в истприята на ведомството. Миналата година, след процедури на търсене и проучване от най-високо качество, ЕПВ издаде и публикува 66 700 патента, което е с 1.7% повече от 2012г (65 600).

„Тези цифри подчертават значимостта на Европа като фактор за стабилността на иновациите в световен мащаб,“ казва Беноа Батистели, Президент на Европейското патентно ведомство. „Това е четвърта поредна година, в която броят на заявленията за регистрация на патенти се увеличава. Въпреки скорошната промяна на процедурата по заявяване на патент, която задържа растежа за 2013г в умерени граници, цифрите се покачват и нуждата от патенти е очевидна.“

Миналата година, 93 600 заявления (35.3% от общия брой; ръст с +/-0% спрямо 2012) в ЕПВ произхождат от 38-те страни членки на организацията, следвани от САЩ (64 800 заявления; 24.5% от общия брой; +2%), Япония (52 300; 19.7%; +1.2%), Китай (22 200 заявления; 8.4%; +18%) и Южна Корея (16 900 заявления; 6.4%; +16.6%).

В Европа, Германия остава страната с най-голям брой подадени заявления за регистрация на патент (32 000; 12.1% от общия брой; -6.3% повече от 2012), следвана от Франция (12 200; 4.6%; +/-0%), Швейцария (8 000; 3%; -2.2%), Холандия (7 600; 2.9%; +18%), Великобритания (6 500; 2.5%; -2.9%) и Швеция (5 000; 1.9%; +7.7%).

Важно

Това са предварителни данни. Европейското патентно ведомство ще публикува подробни данни за отделните държави и сектори, както и класация на компании, на 6 март.

Източник: ЕПВ

 

Може да харесате още...