Санкции за производители на олио

Над 2 милиона лева санкции за производители на слънчогледово олио sun_oilНад 2 милиона лева санкции за производители на слънчогледово олио

Комисията за защита на конкуренцията установи, че Калиакра АД , Бунге Зрт – Унгария, Бунге Румъния Срл, Гама-Ник-Митев-2004 ЕООД, Теодоро Бабаров-Клио Комерс , Д и Д Комерс Енд Диливъри ООД, Лъки 2003 ООД, Вучко 2-Братя Вучкови и Сие СД са извършили нарушение на чл. 15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио посредством пряко или косвено определяне на цени за препродажба.

Комисията наложи имуществени санкции на ответните дружества, както следва: Калиакра АД – 110 700 лв., Бунге Зрт – Унгария – 628 944 лв., Бунге Румъния Срл – 91 277 лв., Гама-Ник-Митев-2004 ЕООД – 355 404 лв., Теодоро Бабаров-Клио Комерс ЕТ – 136 280 лв., Д и Д Комерс Енд Диливъри ООД – 358 689 лв., Лъки 2003 ООД – 181 214 лв., Вучко 2-Братя Вучкови и Сие СД -200 681 лв.

Производството е образувано по повод извършен секторен анализ на конкурентната среда на двата взаимосвързани пазара за производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио на националния пазар. Предмет на проучването е поведението на предприятията при сключване на договорите за дистрибуция на едро между „Калиакра“ АД, Бунге Зрт, Бунге Румъния Срл и дистрибуторите им и анализ на конкретни клаузи по договорите и прилаганите търговски практики при реализацията на бутилирано слънчогледово олио на пазара на едро.

Проучването установи, че договорите между доставчиците и дистрибуторите са напълно идентични по съдържание, като е налице механизъм за определяне от доставчиците на цени за препродажба, с конкретни стойности за различните нива на реализация на продуктите. За спазване на зададените цени са въведени стимули под формата на отстъпка за дистрибутора. Спазването на механизма се контролира и санкционира с прекратяване на договора и неполучаване на допълнителни отстъпки от дистрибуторите. Договорите за дистрибуция на практика формулират конкретното задължение на дистрибуторите да спазват препоръчителните цени за препродажба. При така въведения механизъм за определяне на цени се постига контрол при ценообразуването по цялата верига на реализация на продукта от ниво доставчик до крайния клиент.

КЗК счита, че създаденото задължение за спазване на цената за препродажба, комбинирано с възможността за санкциониране на неспазването на това задължение, налага извода, че контрагентите се съгласяват да фиксират цени за препродажба. Непосредственият ефект от този механизъм е елиминирането на ценовата конкуренция между дистрибуторите и косвено повлияване в значителна степен на цената към потребителя.

Може да харесате още...