Награди за иновации при управлението на работодателски бранд

работодателски брандГодишни награди Employer Branding Awards отличават бизнеси и личности за постижения при въвежданото на иновации и нови технологии, които изграждат и утвърждават имиджа и популярността на Работодателския бранд. Целта на наградите на b2b Media е да се поощри съвременното управление на човешки ресурс чрез нови успешни стратегии.

Как служителите усещат позиционирането на отличителния бранд на своя работодател, вземайки предвид предизвикателствата на работа в ситуация на пандемия? Създаването на положителна нагласа сред служителите към марката, за която работят изисква същата степен на фокус, грижа и допълнителни усилия, която отдавна се прилага при ефективното управление на различни утвърдени брандове – продукти или услуги.

Част от категориите, в които се връчват наградите са:

Employer Branding PR Campaign
Награда за реализирана кампания, в която чрез средствата на Връзки с обществеността са били постигнати цели за повишаване имиджа на работодателската търговска марка и за привличане и управление на таланти.

Employer Branding Video
Награда за видео, което промотира работодателския бранд или комуникира стратегии и кампании на бизнеса, свързани с постигане на HR целите на компанията.

Employer Branding Innovation (in Pandemic Times)
Иновативни подходи, които са дали положителен резултат за изпълнение на стратегиите по отношение налагането на работодателския бранд и привличането и задържането на таланти.

Employer Branding Idea (in Pandemic Times)
Идея, която ще подпомогне компанията в изпълнението на нейните стратегически цели, свързани с работодателския бранд и персонала на компанията. (Възможно е все още да не е реализирана)

Employer Branding Project (in Pandemic Times)
Реализирани проекти със стратегически подход към employer branding и с перспектива за успешно привличане, управление и задържане на таланти.

Innovation in Talent Management (in Pandemic Times)
Иновативни подходи към управлението на талантите.

Innovation in Talent Education (in Pandemic Times)
Иновативни подходи към обучението на талантите.

Employer of the Year
Компания, която е успяла да реализира повече от един проект и е разработил цялостна стратегия за налагане на работодателския бранд с перспектива за успешно привличане, управление и задържане на таланти.

HR Technology of the Year
Награда за технологии, които донасят повече ефективност и осигуряват софтуерни решения за автоматизиране на процесите в контекста на управлението на талантите и успешното администриране.

Над 100 кандидатури се конкурираха в четвъртото издание на Годишните награди. Тази година Наградата за “Най-добър работодател на годината – Employer of the Year” спечели Пощенска банка. За популяризирането на своя работодателски бранд с Employer Branding Excellence са отличени цели 6 компании – Образователна Група “Светлина”, Имотека, Висше училище по сигурност и икономика, Региоком България, Хелт Солюшън и VIVACOM.

Пълният списък с отличените, както и запис на церемонията можете да видите на: https://talents.b2bmedia.bg

„Под „Employer Branding“ (или работодателска марка) се разбира имиджът на дадена организация сред работниците и служещите в нея и сред обществото. Не с какво име се ползват услугите или продуктите (брандовете на компанията), а самата тя в ролята на работодател.“ – сп. „Business Club“

Може да харесате още...