Награда за патенти, свързани с COVID-19

патентиВедомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) обяви вчера, че ще стартира специална категория от своята програма Patents for Humanity за изобретения, насочени към пандемията COVID-19. Тази нова категория ще предостави стимули за заявители, притежатели и лицензополучатели, чиито изобретения проследяват, предотвратяват, диагностицират или лекуват COVID-19.

Носителите на награда Patents for Humanity получават сертификат за ускоряване на обработката от страна на Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ за един допустим въпрос (като процедура за преразглеждане ex parte или патентна заявка), както и публично признание за тяхната работа. Вече има повече възможности за използване на сертификата от тези, дадени в предишни издания на наградите. Носителите на награди Patents for Humanity вече могат да прехвърлят своите сертификати за ускорение на трети страни, включително за компенсация. Победителите имат възможност да използват сертификата за ускорение, за да получат средства, които да помогнат за трансформирането на изобретенията им в стоки и услуги.

Стартирана през февруари 2012 г., наградата „Патенти за хуманност“ има за цел да поощрява заявителите на патенти, които разработват иновации, променящи света, иновации, които решават дългогодишни хуманитарни проблеми. Техните успешни истории могат да вдъхновят и други да се мобилизират около иновации, водещи към човешки прогрес. Освен това, те показват, че хуманитарната ангажираност е съвместима с бизнес интересите и силните патентни права. Компаниите могат ефективно да допринесат за глобалното добро, като същевременно успешно оперират на търговските пазари.

Патентите се оценяват на ефективността на тяхната технология за справяне с хуманитарни проблеми, приноса на кандидатите за увеличаване използването на тяхната технология сред бедните и степента, в която водят до подобряване качеството на живот.

Заинтересованите страни, които разработват или са разработили технологии, свързани с COVID-19, включително тези, които проследяват, диагностицират, предотвратяват или лекуват заболяването, могат да подадат заявление за наградата, след като подадат патентна заявка.

Източник: Ведомство за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO)

Може да харесате още...