Музиката в интернет – потребителски нагласи

интернетСъществуват безброй канали предлагащи разнообразие от музика. музикалните произведения са достъпни от безпрецедентен брой източници и е очевидно, че хората слушат и ценят музиката. все още е налице закупуване на музика, включително и онлайн.

В проведено в края на 2010г. и началото на 2011г. проучване на Nielsen се дават отговори на въпросите за каква музика са готови да плащат потребители ЕТ. в изследването са използвани 26 664 онлайн потребители на 54 пазара по света.

В световен мащаб сред музикалните слушатели няма нито един канал, който да е използван повече от 60% от онлайн аудиторията, а всеки от известните музикални канали се използва от не повече от 20% от слушателите.

Най- разпространеният начин за слушане на музика е ‘гледането”- 57% от запитаните са гледали музикални видео клипове на компютрите си през последните три месеца на 2010 г.

Същевременно нараства значението на телекомуникационните устройства, които са използване за слушане на музика през компютър – 26%, през мобилен телефон – 21%, гледане на музикални видеоклипове през мобилен телефон – 23% и теглени на музикални апликации – 20%.

В обобщение потребителите използват множество устройства и източници за слушане на музика, затова индустрията трябва да продължава да се адаптира при това с бързи темпове, за да отговори на тези потребности и потребителски нагласи.

Събраните данни от изследването сочат, че:

–         60% от хората гледат музикални видеоклипове на компютъра си;

–         50%свалят музика през торенти;

–         между 20 и 30% качват музика от компютрите си в интернет;

–         повече от 20% гледат музикални видеоклипове на телефоните си;

–         около 20%качват музика в интернет чрез мобилно приложение;

–         20%- свалят или използват мобилно приложение за музика;

–         по-малко от 20% са платили за музика свалена от интернет;

–         по-малко от 105 са платили за свалянето на цял дигитален албум.

Музикални канали и готовност на потребителите за плащане на музика

Музика на CD иDVD

Десетилетия наред източникът за приходи на музикалната индустрия е физическият продукт. данните от гореспоменатото проучване сочат, че тази тенденция продължава – 42% от аудиторията, която се интересува от музика е заявила, че ще си купи CD иDVDс музика в следващите три месеца. процента е най-висок за хората от тихоокеанска Азия.

Онлайн музика

Вторият най-разпространен начин за слушане на музика е свалянето й от интернет. 22% от запитаните в световен мащаб заявяват, че най-вероятно ще платят за да изтеглят песен на своя компютър в следващите три месеца. по възрастови групи разпределението е следното: хората под 45 години 9най вече тези между 21 и 24 години)са по-склонни да платят за музика, а във възрастовата група над 45 години- по-малко от 20% биха платили за музика в интернет. Погледнато в световен мащаб, тегленето на музика през мобилен телефон не е толкова разпространено – 18%. най-висок процент положителни отговори има сред потребителите в тихоокеанска Азия – цели 45%.

Трафик услуги

В световен мащаб склонността на потребителите за плащане на трафик на услугите е еднаква- 15 5 и 17%. Само в средна и източна Африка са склонни да платят за трафика през мобилен телефон, отколкото през компютър.

Видео услуги и социални мрежи

57% от запитаните в изследването са гледали музикално видео онлайн през последните три месеца. Само 20% от тях заявяват, че биха го гледали.

използването на социалните мрежи расте с огромни темпове. общо 37% от потребителите в изследването биха платили за тази услуга.Най-нисък е процента в Северна Америка и Европа – под 10%.

Мобилни приложения

Само 19% биха платили за музикални приложения, свалени от мобилният телефон. сумата, която са склонни да отделят е под 5 долара на месец, с изключение на северна Америка, където биха платили между 5 и 10 долара месечно.

Заключеният, които биха могли да се направят въз основа на проведеното изследване, е че потребителите активно слушат музика и са готови в определена степен да плащат за нея. Готовността за плащане зависи от фактори като възраст и регион.

традиционните начини за слушане на музика все още се използват и са популярни. потреблението на музика е на-разпространено в интернет и усилията на музикалната индустрия в развитие на потенциали й точно в тази среда. Мобилните приложения за другият източник за приходи в музикалната индустрия .

Множеството източници на музика водят до липса на интеграция , което в определена степен затруднява генерирането на приходи за музикалната индустрия.

 

Източник:

 Nielsen music enterprises

Може да харесате още...