Музикални произведения

Няма страна в света, в която да не се консумира музика, почти всички страни произвеждат разнообразни музикални форми и стилове. Музиката се създава и „употребява във всяка култура, следователно може да се каже, че музикалните произведения са най- достъпните за потребление продукти.

Според чл.2 от ЗАПСП, авторското право върху музикални произведения възниква със самото им създаване. Тези произведения могат да бъдат под материална форма- аудио касета, компакт диск или др., както и в нематериална форма.

Различават се фолклорна и съвременна музика, химнове, маршове, в зависимост от стиловете, класическа музика, поп, рок, ар ен би, соул, блус, джаз и т.н.

Притежателите на права при музикалните произведения могат да се разделят на две групи:

 • Притежатели на авторско право;
 • Притежатели на сродни права

Обикновено се наблюдава наслагване на правата и наличие на няколко притежателя на тези права. Тук ще отделим внимание на:

Икономическите права на композитора

 • възпроизвеждането на музикалното произведение;
 • разпространение на музикалното произведение (на оригинала или на екземпляри от него);
 • публично представяне и изпълнение на музикалното произведение;
 • преработка на музикалното произведение;
 • излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел;
 • внос и износ екземпляри от произведението

Икономическите права на артистите изпълнители*

 • излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство, звукозаписването, възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното разпространение;
 • публично изпълнение, излъчването по безжичен път предаване чрез кабел или друго техническо средство на тези записи;
 • предлагането по електронен път на записаното изпълнение или част от него;
 • внос и износ на екземпляри от записа с изпълнението

* По темата виж Цакова В.,“Управление на правата на артисти изпълнители”, С., УИ „Стопанство”, 2007.

Икономически права на продуцента на звукозаписи

 • възпроизвеждането на звукозаписа
 • разпространение на звукозаписа;
 • внос и износ на екземпляри от звукозаписа;
 • публично изпълнение;
 • излъчването по безжичен път предаване чрез кабел или друго техническо средство на звукозаписа;
 • предлагане на звукозаписа по електронен път

Икономически права на радио и телевизионните организации

 • -преизлъчване по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство на програмата;
 • записването на програмата възпроизвеждането и разпространение на тези записи;
 • предлагането на достъп до програмата или част от нея по електронен път

Съществува един доста съществен недостатък в ЗАПСП, който пропуска правото на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и радио и телевизионните организации сами да използват своите изпълнения, звукозаписи, програми.

Икономически права на музикалният издател

 • право на запис;
 • право на изпълнение, копиране;
 • включване на произведението в ново, различно произведение

Сред различните видове права са правото на изпълнение и право на копиране или “print right’, механичните права и синхронизиращите права.

Механичните права се отнасят до:

 • възпроизвеждане и разпространение на музикалното произведение авторски права на звуков носител

Право на синхронизиране се отнася до:

 • правото на запис на музикалното произведение в синхронизиране с картините на аудиовизуално произведение, като филм, телевизионна реклама или видео продукция.

Колективно управление на права

Може да харесате още...