Музикалният сектор в европейската икономика

музикалният секторЕвропейската комисия счита, че музикалният сектор е жизненоважен за опазването на културното многообразие в Европа и за укрепването на неговата конкурентоспособност. Музиката е универсалният език на човечеството и притежава уникална, креативна и сплотяваща сила.

Музикалният сектор е третият по големина работодател в културните и творческите индустрии в ЕС. Що се отнася до малкия и среден бизнес, европейският музикален сектор е много динамичен и иновативен и има важен потенциал за растеж.

В следствие на повсеместно навлизащата цифровизация и засилената конкуренция от страна на световните играчи, музикалният сектор е в постоянна трансформация. През последното десетилетие това доведе до фундаментални промени в начина, по който музиката се създава, продуцира, разпространява и остойностява. Благодарение на множеството социални платформи и стрийминг услуги, автори и изпълнители достигат до все повече публика. От друга страна обаче адекватната закрила на авторски права се превръща в истинско предизвикателство.

Тази ситуация създава нови възможности, но същевременно и трудности на всички нива на музикалната верига, например преразпределение на приходите и справедливо възнаграждение на артистите в тази нова дигитална среда.

Благотворната роля на музиката в обществено и икономическо отношение все още не е напълно използвана при разработването на европейски и национални политики. Според доклад, публикуван от електронното издание ladepeche.fr, постъпленията от музикалния сектор в европейската икономика надвишават брутния вътрешен продукт (БВП) на девет от страните членки.

Годишният принос на сектора не е за пренебрегване, тъй като е достигнал 81,9 милиарда евро през 2018 година.

В началото на 2020 г. кризата с коронавируса удари сектора особено силно. Това доведе до нови важни предизвикателства за устойчивостта на цялата музикална екосистема. Възстановяването на екосистеми като музиката в крайна сметка ще помогне за възстановяването на ЕС като цяло.

Европейската комисия подкрепя сектора в рамките на интегриран подход, наречен ‘Music Moves Europe’. Music Moves Europe (MME) има за цел да популяризира устойчива европейска музикална екосистема и да подкрепи основните активи на сектора: разнообразие, конкурентоспособност и иновации.

Източник: Европейска комисия

Може да харесате още...