Музеи и авторски права

philadelphia-museumВ днешната дигитална ера, общността за опазване на културното наследство все по-често е изправена пред отговорността да управлява своята интелектуална собственост в рамките на самата общност, както и да регулира употребата от трети страни и потребители по целия свят, често с редуциран бюджет. Ефективното използване на системата за интелектуална собственост позволява на музеите да отговарят на международните стандарти за добри практики, и може да способства за пълноценно оползотворяване на експертния опит на служителите им, за да бъде постигната възвръщаемост на инвестициите.

Световната организация за интелектуална собственост отблизо наблюдава развитието на въпросите, свързани с интелектуалната собственост по отношение на музеи и институции за културно наследство (ИКН) и през 2007г г-жа Рина Панталони, Асоцииран професор в Нюйоркския университет съставя Ръководство за управление на интелектуалната собственост за музеи.

Целта на публикацията е била да се повиши осведомеността на страните членки и институции, участващи пряко в опазването, развитието и разпространението на културното ни наследство. Ръководството представя концепции за интелектуална собственост и управленски практики на ИКН, така че да могат по-добре да разбират и оценяват пълния потенциал на своите колекции, както и цялостно да повишат качеството на опазването на културното наследство. Ръководството се състои от две части. В своята първа част то описва теми, свързани с интелектуалната собственост, имащи отношение към музеите и ИКН, като права върху хуманитарно съдържание, технологии, разработени по служебен път и брандинг инструменти. Втората част прави преглед на съществуващи бизнес модели, които биха могли да предложат на музеите подходящи възможности да си осигурят устойчиво финансиране и постигане на поставените цели.

През последните години, ролята, която интелектуалната собственост играе за предоставянето на достъп до колекциите на институти за културно наследство (ИКН) и за запазването и управлението на ценните творби, които те съдържат, получава все повече признание. Основните въпроси се развиват бързо и това има своето отражение върху дискусиите сред страните членки в контекста на Комитета за развитие на интелектуалната собственост (CDIP) и Постоянния комитет за авторски и сродни права (SCCR).

Поради последните новости, част от международния дебат, СОИС реши да актуализира Ръководството не само за целите на дейностите, извършвани в рамките на Организацията, но и в интерес на страните членки и съответните заинтересовани страни.

Новото Ръководство за управление на интелектуалната собственост за музеи на СОИС (издание 2013) бе издадено по време на 23-тата Генерална конференция на Международния съвет на музеите (ICOM) в Рио де Жанейро, на 13-ти август, в присъствието на автора.

Източник: СОИС

Може да харесате още...