Молдова денонсира Европейската Патентна Конвенция

На 26 октомври 2011г., Република Молдова депозира уведомление за денонсиране на Европейската Патентна Конвенция, което влезе в сила на 26 април 2012г.

Това денонсиране не засяга издадените евразийски патенти или PCT заявки, подадени преди 26 април 2012г., съдържащи посочване на Република Молдова за евразийски патент; тези патенти и заявления продължават да действат в пълна сила. В резултат на денонсирането, всяка международна заявка, подадена на или след 26 април 2012г., ще съдържа посочването на Република Молдова само за национален патент и няма да включва посочването на тази държава за евразийски патент. В тази връзка, заявители, които имат интерес от правна защита в Република Молдова по отношение на нови изобретения или международни заявки вече подадени на или след 26 април 2012г., трябва да подадат заявление за регистрация на патент (национална фаза) в Република Молдова.

Може да харесате още...