МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин кзк

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК, от страна на „Мобилтел” ЕАД и наложи имуществена санкция в размер на 440 049 лв.

Производството е образувано по искане на „Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори ТВ Клуб 2000” (НСМСКО), гр. София.МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

Проучването показва, че през октомври 2012 г. „МобилТел” ЕАД провежда рекламна кампания на пакети „Повече за теб”, в три варианта – икономичен, стандартен и разширен,  с рекламното послание: „Искаш повече и го имаш. С пакет „Повече за теб” получаваш всичко- тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, Светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и Цифрова телевизия от Мтел с до 160 канала, заедно с  устройство по твой избор”. Заедно с пакет „Повече за теб” се предлага и устройство за ползване по избор на потребителя – преносим компютър, телевизионен приемник или телефонен апарат.МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

КЗК установи, че организираната от „Мобилтел” ЕАД кампания е изключително атрактивна предвид различните по вид безплатни добавки, възможността за избор съобразно потребностите на абоната и тяхната висока пазарна стойност. Предлаганите добавки надвишават предвидените от закона допустими прагове и пораждат антиконкурентен ефект на кампанията – не се разгръща конкуренция чрез собствените параметри или условия на предоставяне на услугата, а привличане вниманието на потребителя се преследва чрез други стимули.МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

Предложението да получат добавка е валидно както за настоящи абонати на дружеството, така и за нови, с което реално се създава възможност от пренасочване на абонати на конкуренти на „Мобилтел” ЕАД към услугите на дружеството, стимулирани от желанието да получат едновременно с пакетното предложение и допълнителен „подарък” по техен избор.

Разглежданото поведение на ответното дружество е в противоречие с добросъвестната търговска практика и е в състояние да увреди конкурентната среда.

Може да харесате още...