Мобилно приложение за достъп до патентна информация

патентна информацияЕвропейското патентно ведомство улеснява обществения достъп до своите богати източници на патентна информация с безплатно мобилно приложение, което допълва ежегодно издавания Patent Index.

В последното издание на Patent Index се посочва, че патентните заявки в ЕПВ отразяват въздействието на пандемията с коронавирус върху различни технологични области. В някои сектори се наблюдава рязък спад докато в други има сериозен ръст, като водещи са медицинските технологии, фармацевтиката и биотехнологиите. Публикуваната патентна информация показва, че икономическото въздействие на коронавируса едва започва да се усеща.

Издаден както за Android, така и за iOS, Data Hub на ЕПВ съдържа данни, обхващащи последните пет години (т.е. 2016-2020) за европейски патентни заявки и издадени патенти. В таблици и диаграми той показва данните на глобално ниво и на ниво държава. Показва % дял и % ръст, както и класации за най-добрите заявители, най-добрите региони и дори най-добрите градове. Вградената функция за изтегляне улеснява достъпа до изходните данни за споделяне или по-нататъшен анализ на публикуваната патентна информация.

Приложението за достъп до патентна информация може да се изтегли безплатно от Google Play Store или Apple App Store, за да работи на смартфони или таблети дори, когато устройството е офлайн.

Приложението се основава на същата статистика, събирана и публикувана в годишен патентен индекс всеки март. Европейското патентно ведомство продължава да прави тази патентна информация достъпна като документи за изтегляне в Excel в допълнение към новото приложение.

Data Hub е услуга „начално ниво“ за неспециалисти и допълва по-сложните статистически функции, вградени в Espacenet (функции „разширено търсене“). Espacenet е достъпно, както за начинаещи, така и за експерти и се актуализира ежедневно. Съдържа данни за над 120 милиона патентни документи от цял свят.

За професионалните потребители на патентна информация, Европейското патентно ведомство продължава да предоставя PATSTAT и IPscore.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...