Младежките позиции спрямо авторските права

Европейски съюз, авторски праваИзлязоха резултатите от общоевропейското младежко информационно табло за авторските права за 2022 г. относно възприемането на интелектуалната собственост сред младите европейци. Проучването, публикувано от EUIPO чрез Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост, има за цел да хвърли светлина върху най-новите тенденции в използването на законни и незаконни онлайн източници сред европейците на възраст от 15 до 24 години и техните възприятия и поведение спрямо авторските права и фалшивите стоки.

Резултатите са представени като част от общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността за Световния ден за борба с фалшифицирането.

Закупуване на фалшиви продукти

Отразявайки периода след пандемията, новото проучване установява, че 37% от младите хора са закупили един или няколко фалшиви продукта умишлено през последните 12 месеца. Това е значително увеличение в сравнение с предишните резултати.

Фалшивите продукти, които младите хора най-често купуват умишлено, са:

  •  Дрехи и аксесоари (17%).
  • Обувки (14%)
  • Електронни устройства (13%)
  • Хигиена, козметика, лична хигиена и парфюми (12%)

Онлайн пиратство

Умишленото пиратство остава значително, като 21 % от младите потребители (един на всеки пет) признават, че са имали търсен достъп до пиратско съдържание през последните 12 месеца.

Достъпът от законни източници обаче набира все по-голяма популярност сред по-младите поколения. 60 % твърдят, че не са използвали, пускали, изтегляли или предавали поточно съдържание от незаконни източници през последната година. Можем да направим сравнение с 50 % през 2019 г. и 40 % през 2016 г., което потвърждава тенденцията.

Основни причини за търсене на реплики и пиратско съдържание

Цената и наличността продължават да бъдат основните причини за закупуване на фалшиви продукти и умишлен достъп до пиратско съдържание. Въпреки това социалните влияния, като поведението на семейството, приятелите или познатите, придобиват значителна сила. Въпреки това осъзнатият риск от кибер измами, и вероятността от попадане на вируси в дигиталните устройства са част от предпоставките, които ограничават използването на нелегални източници.

Използвани източници

Може да харесате още...