Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Закон за представителите по индустриална собственостМинистерски съвет е излязъл с предложение за проект на Закон за представителите по индустриална собственост.