„Метро Кеш & Кери България” ЕООД, с предложение пред КЗК

„Метро Кеш & Кери България” ЕООД, „ Билла България” ЕООД, „Кауфланд България” ЕООД, „Хит Хипермаркет” ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” ЕАД с предложение пред КЗК„Метро Кеш & Кери България” ЕООД, „ Билла България” ЕООД, „Кауфланд България” ЕООД, „Хит Хипермаркет” ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” ЕАД с предложение пред КЗК

Комисията за защита на конкуренцията одобри постъпилите от „Метро Кеш & Кери България” ЕООД, „ Билла България” ЕООД, „Кауфланд България” ЕООД, „Хит Хипермаркет” ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” ЕАД предложения за поемане на задължения по чл. 75 от ЗЗК.

Комисията установи, че предложените от страните задължения водят до бързото и ефективното предотвратяване на опасността за конкуренцията и съдържат конкретни мерки за възстановяване на конкуренцията на пазара.

В сключените между търговските вериги и техните доставчици вертикални договори за доставка на определени стоки, КЗК установи наличието на клаузи, свързани преди всичко с ценообразуването на доставяните стоки, които създават задължения и ограничения за доставчиците в рамките на отношенията им с всяка от веригите. Комисията счита, че едновременното и успоредно присъствие на тези клаузи в договорите на различни търговски вериги с едни и същи доставчици би могло да доведе до възникване на съзнателна координация в поведението на предприятията без изрично споразумение или директни контакти между тях. Чрез подобна съгласуваност би се постигнало уеднаквяване на търговската им и маркетингова политика на пазара за доставка на стоки. Навременното отстраняване на тази възможност е от ключово значение за нормалното функциониране на конкуренцията.

На основание чл. 75, ал. 1 от ЗЗК всяка от ответните страни в производството предложи поемане на задължения чрез конкретни действия, с които да се постигне преустановяване на поведението, което беше предмет на предявеното им твърдение за нарушение. Поетите и одобрени от КЗК задължения се изразяват основно в премахване на проблемните клаузи в договорите и общите условия на търговските вериги и техните доставчици.

На предприятията е определен срок, в който да изготвят и представят на Комисията новите редакции на съответните договори, както и срок за въвеждане на тези условия в отношенията си с доставчиците.

Може да харесате още...