Подписан е Меморандум за разбирателство между Република България и СОИС

СОИСНа 12 ноември 2008 г. Патентно Ведомство на Р. България съобщи : „… в Женева заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин и генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) Франсис Гъри подписаха Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и СОИС, който регламентира сътрудничеството между тях. В него са включени конкретни програми като изработване на Национална стратегия за развитие на творческия сектор, потвърждаване на сътрудничеството за създаването на дигитален музей в България, провеждане на семинари за обучение и повишаване на квалификацията на експерти в различни области и др., които ще бъдат осъществени със съдействието на международната организация.

След церемонията по подписването е проведена работна среща между заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин и генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост Франсис Гъри, по време на която е изтъкнато дългогодишното и ползотворно сътрудничество между СОИС и България и е изразено задоволство от подписването на Меморандума за разбирателство.

Министър Калфин е споделил, че развитието на системата за закрила на интелектуалната собственост в България е важна част от процеса на присъединяването ни към ЕС и понастоящем българското правителство продължава да работи в тази насока за по-нататъшното й усъвършенстване. България играе активна роля в Югоизточна Европа за укрепване на сътрудничество в тази област. Министър Калфин е подчертал значението на заложените в Меморандума за разбирателство сфери на съвместни дейности, като създаването на дигитален музей в България, организирането на семинари, работни срещи и симпозиуми и възможностите за дистанционно обучение в Центъра по интелектуална собственост към Университета за национално и световно стопанство в София. Той е споделил, че България има изработена специална програма за обезпечаване сигурността на кибер пространството, като това би могло да бъде нова сфера на сътрудничество със СОИС.

Генералният директор на СОИС е информирал министър Калфин за приоритетните аспекти в работата на Организацията и е отбелязал високия професионализъм на работещите в нея български граждани.

Г-н Гъри и министър Калфин са подчертали важността на предстоящия Международен симпозиум за географските означения на СОИС, съорганизатори на който ще бъдат Патентното ведомство на Република България и УНСС-София и който ще се проведе в София от 10 до 12 юни 2009 г. „

Може да харесате още...