Меморандум за сътрудничество между Международната Търговска Камара и Sakpatenti Грузия

търговска камара, ГрузияМеждународната търговска камара (ICC) и Sakpatenti  подписаха меморандум за сътрудничество на 25 февруари 2014 г. с участници г-н Fady Asly, председателят на изпълнителния съвет на ICC Грузия и г-н Irakli Ghvaladze, председател на Sakpatenti.

Меморандумът с Международната търговска камара ще бъде последван от интересни инициативи  като например възможности за стажове за младежки представители в централата на ICC Sakpatenti Грузия, семинари и публични лекции. Друга бъдеща инициатива ще бъде рекламата на грузински изобретения посредством сътрудничеството между Грузия и ICC Центърът за трансфер на технологии на Грузия.

Sakpatenti обявява, че  страните по меморандума ще проведат проекти, които служат на взаимните интереси и ще си сътрудничат в областта на развитието на човешките ресурси. Меморандумът цели и да насърчава защитата на правата на интелектуална собственост чрез принос към дейностите по повишаване на осведомеността.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...