Меморандум за разбирателство между OHIM и Исландското патентно ведомство

ohim newsВедомството за европейски марки и дизайни OHIM е подписало Меморандум за разбирателство с Исландското патентно ведомство.

Споразумението беше официализирано в Аликанте от г-жа Borghildur Erlingsdóttir от Исландското патентно ведомство и президента на Ведомството за марки и дизайни на Общността, Антонио Кампинос. Двамата присъстваха на пленарно заседание на Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост.

Този Меморандум за разбирателство има за цел да подсили инициативите за сътрудничество между двете организации в различни области на тяхната дейност, по-специално участието на Исландия в инструментите Tmview (свободен достъп до заявки и регистрации на марки) и Designview (свободен достъп до заявки и регистрации на промишлени дизайни), Tmclass (класификация на стоки и услуги), хармонизиране на практиката по марки и дизайни, дейности по обучение и правоприлагане.

Международната програма за сътрудничество ще отговаря за изпълнението на тази нова рамка за сътрудничество.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...