hfhfhfhfhfh

Мексико и географските означения

географските означенияManagingIP и Омар Серано  напомнят, че мексиканската правна система не контролира географските означения. Мексиканският Закон за Индустриална Собственост забранява единствено регистрацията като марка на географско наименование, когато то посочва произхода на даден продукт и може да предизвика объркване по отношение на това.

Предложени са и промени на  Закона за географските означения и наименованията за произход с цел да се защитят потребителите и мексиканските производители чрез акцентиране върху мексиканското културно и географско богатство и свързаните с него продукти и, от друга страна, върху борбата с фалшифицирането и нелоялната конкуренция.

Серано  сигнализира също така за някои от въпросите, които трябва да се разгледат, преди приемане на измененията на закона: недостатъчно регулирани и прекомерни санкции и глоби за престъпления; необходимост от преразглеждане на сертификатни марки на продукти, обозначени с географски означения; възможни противоречия на правото на възражение в някои случаи.

Може да харесате още...