Мексико и географските означения

географските означенияManagingIP и Омар Серано  напомнят, че мексиканската правна система не контролира географските означения. Мексиканският Закон за Индустриална собственост забранява единствено регистрацията като марка на географско наименование, когато то посочва произхода на даден продукт и може да предизвика объркване по отношение на това.

Предложени са и промени на  Закона за географските означения и наименованията за произход с цел да се защитят потребителите и мексиканските производители чрез акцентиране върху мексиканското културно и географско богатство и свързаните с него продукти и, от друга страна, върху борбата с фалшифицирането и нелоялната конкуренция.

Серано  сигнализира също така за някои от въпросите, които трябва да се разгледат, преди приемане на измененията на закона: недостатъчно регулирани и прекомерни санкции и глоби за престъпления; необходимост от преразглеждане на сертификатни марки на продукти, обозначени с географски означения; възможни противоречия на правото на възражение в някои случаи.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...