Мексико – декларация за действително и ефективно използване на търговска марка при международна регистрация

използване на търговска маркаМексиканският институт за индустриална собственост (IMPI) е предоставил на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) информация, свързана с изискването за подаване на декларации за действително и ефективно използване на търговска марка, която е предмет на международна регистрация, включваща Мексико.

Съобщението, изпратено от IMPI, гласи следното:

“Притежателите на международни регистрации, съдържащи посочване на Мексико, трябва да подадат декларация за действително и ефективно използване на търговска марка. Такава декларация се подава директно в IMPI в подходящ формат, както е предвидено в приложимите закони и разпоредби, и при заплащане на съответната такса:

(a) в рамките на тримесечен период, следващ три години, считано от датата на предоставяне на закрила в Мексико, както е посочено в декларацията, изпратена от IMPI до Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост съгласно Правило 18, т.1 или 2 от Общия правилник по Мадридската спогодба за международна регистрация на търговски марки и Протокола, отнасящ се до тази Спогодба; и

(b) в рамките на три месеца от уведомяването за подновяване на международната регистрация от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост.

Декларацията за действително и ефективно използване на търговската марка трябва да бъде подадена от упълномощен представител на правопритежателя с местен адрес или от законен представител на територията на Мексико. Местен адрес е необходим за целите на уведомяването

При непредставяне на декларация за действителна и ефективна употреба в предвидените времеви срокове, IMPI декларира служебно отмяната на търговската марка, която е предмет на международна регистрация, включваща Мексико.“

Информация относно други промени, направени чрез изменения на мексиканския Закон за индустриална собственост, е достъпна в Информационна бележка № 13/2018.

За допълнителна информация относно тези изменения и изискването за подаване на гореспоменатата декларация потребителите на мадридската система могат да се свържат с Мексиканския институт за индустриална собственост.

Може да харесате още...