Международни и български организации в областта на сродните права

 • В областта на музикалните произведения:
  • Международно бюро за управление на механичните права (BIEM): www.biem.org;
  • Междунарона Федерация на Музикантите (FIM);
  • Международна федерация на звукозаписващата индустрия International Federation of the Phonographic Industry (IFPI):www.ifpi.org;
  • International Federationof Reproduction Rights Organization (IFRRO): www.ifrro.org;
  • Асоциация на независимите музикални компании /Indipendent Music Companies Association (IMPALA): www.impalasite.org;
  • БАЗИ българска асоциация на звукозаписната индустрия;
  • Профон – дружество за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи в България, www.prophon.org;
  • Българска изпълнителска асоциация (БИА);
  • Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП) www.bamp-bg.org/;
  • АртПроМузика сдружение на артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и радио- и телевизионни организации за колективно управление на права, сродни на авторското;
  • Европейска агенция за защита на изпълнителските продуцентските и авторските права;
  • НАЗИП национална асоциация за защита на изпълнителските права;
  • БГАУТОР Сдружение продуценти, артисти и автори за колективно управление на авторски права
 • В областта на сценичните произведения
  • Юсаутор сдружение за защита на авторски и сродни права www.iusauthor.com;
  • Артистаутор дружество за колективно управление и защита правата на артистите
 • В областта на филмите
  • Асоциация на българските филмови продуценти;
  • АЖИКОА Европа асоциация за колективно управление на аудиовизуални произведения в Европа

Може да харесате още...