Международна регистрация на промишлени дизайни след Brexit

промишлени дизайни

Снимка: europarl.europa.eu

Дизайни – Преходният период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз приключва на 31 декември 2020 г. 

Дизайни на общността – Правителството на Обединеното кралство е информирало Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за стъпките, които ще предприеме за продължаване закрилата на промишлени дизайни, регистрирани за територията на ЕС преди края на преходния период. Предвижда се да бъдат запазени и правата на притежателите на заявки за международна регистрация на дизайни, посочващи Европейския съюз.

От 1 януари 2021 г. посочването на Европейския съюз в международни заявки и международни регистрации на дизайни вече няма да има действие по отношение на Великобритания.

Ако международната регистрация е включвала ЕС преди края на преходния период, автоматично ще бъде създавано еквивалентно национално право (т.нар. „пререгистриран международен дизайн“). Ведомството за интелектуална собственост на Обединеното кралство ще включи такива пререгистрирани международни промишлени дизайни в своя регистър. Това ще става без да е необходимо притежателя на международна регистрация да предприема някакви действия.

Заявители, чиито международни заявки включват посочване на Европейския съюз и са в очакване на решение в края на преходния период, ще могат да подадат заявление до UKIPO в рамките на девет месеца от края му, като запазват първоначалната дата на международната заявка.

Краят на преходния период няма да се отрази негативно на правата на подалите международна заявка за регистрация на промишлен дизайн. Както и на притежателите на съществуващи международни регистрации, които са граждани на или са с местожителство в Обединеното кралство. Правилото важи и за лица, които са собственици на реално производствено или търговско предприятие на територията на страната. Причината е, че Обединеното кралство е договаряща страна по Женевския акт към Хагската спогодба относно международната регистрация на промишлени дизайни.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...