Хармонизация на материалното патентно право

патентно правоЗа подпомагане на процеса на хармонизация на материалното патентно право по инициатива на Европейското патентно ведомство през юли 2011 г. е свикана среща на представители на патентните ведомства на Дания, Франция, Германия, Япония, Обединеното кралство и САЩ – т. нар. „Тегернзее група”.

В началото на 2012 г. група от експерти е натоварена да извърши проучвания относно различията в правната уредба на четири основни въпроса за хармонизация, а именно:
1. привилегията за новост
2. публикацията на 18-ия месец
3. разглеждането на конфликтни заявки
4. преждеползването
Докладите по тези проучвания са публикувани на интернет страницата на Европейското патентно ведомство.
За повече информация < http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121108a.html >
Следващата стъпка в процеса предвижда провеждането консултации с ползвателите на патентната система. В тази връзка Патентното ведомство на Република България кани всички желаещи да изразят своята позиция по въпросите, изследвани в четирите доклада. Прилагали ли сте посочените институти в своята практика? Какви са вашите виждания за значението им в патентната система? Следва ли те да бъдат хармонизирани в държавите и по какъв модел? Кои са основните общественоикономически и политически съображения, които следва да определят начина на правното им уреждане?
Моля изпращайте становищата си в срок до 10 април 2013 г. на адреса на Патентното ведомство или на имейл: dbatakliev@bpo.bg

Може да харесате още...