Масово обучение кандидати за представители

обучениеПодобно на политиката „всеки ученик студент“ председателя Професор Веселинов – дългогодишен деец на българското висше образование, видя своята роля за разбиване на професията представител по индустриална собственост в това да обучава и прави държавните служители от Патентното ведомство представители.
Тази сесия се организира, въпреки че не е минала една година от проведения последен изпит (преди месец) – явно професора има интерес в обучението на нови кандидати. „Професора“ не е организирал едно обучение за експертите във ведомството, напротив спира участията им във форуми извън страната; не е организирал едно обучение, дори среща с действащите над 450 представители – напротив провежда целенасочена политика на дисеминацията им като ги отписва от семинар организиран от Световната организация за интелектуална собственост и не провежда политика за професионална квалификация.

От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.

За съжаление Патентното ведомство не съобщава нито програмата за обучение, нито лекторите които ще привлече. Така например при предишното обучение бяха ангажирани хора с недостатъчен стаж и опит в практиката; хора които в последствие самите те се явиха на изпита като изпитвани.

Липсата на прозрачност, обективност и съмнения за наличен конфликт на интереси е практика при управлението на професор Камен Веселинов.

Може да харесате още...