Марки, ползващи се с известност

Една от многото търговски марки, притежание на Белла България АД, които имат статут на ползващи се с известност на територията на България е марка TOMMI с рег.No.69941. Дата, от която марката се смята за ползваща се с известност по отношение на клас 29-маргарин е 02.12.2008г., а решението с No.35-ОМ е обявено на 31.03.2010г. Рекламните кампании на продуктите с търговска марка TOMMI са едни от най-приятните и запомнящи се на българския рекламен пазар.

Друга от тях е LEKI, която получава специалния си статут с решение 29-ОМ/30.03.2010г. Датата, от която марката се счита за ползваща се с известност е 01.12.2008г. Определението важи за клас 29 – месни продукти, колбаси, кренвирши.

Търговска марка Сачи с рег.No.46057 е обявена за марка, ползваща се с известност на територията на Република България, считано от 19.12.2008г. Решението, с което на марката е даден специален статут е с No.19-ОМ от 19.03.2010г. Търговска марка Сачи е определена като ползваща се с известност по отношение на клас 27, кренвирши и наденици. Притежател на правата отново е „Белла България” АД.

Комбинирана марка LANVIN PARFUMS е определена за ползваща се с известност на територията на Република България от 01.01.2006г. Това става с решение No.34-ОМ от 31.03.2010г. Името на серията парфюми LANVIN идва от Jeanne Lanvin (1867-1946), чиято дейност започва с производството на шапки и дрехи, а по-късно прераства и в създаването на парфюми. Образната част от търговската марка изобразява именно Jeanne Lanvin и нейната дъщеря Marguerite.

На 26.03.2010г., търговска марка BULGARIAN PHARMACEUTICAL UNION/БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ, регистрирана за класове 41 и 44, е обявена за общоизвестна с решение No. 27-ОМ. Дата, от която марката се счита за общоизвестна е 10.02.2007г., когато в гр. София се провежда Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър – фармацевтите в Република България. Toгава е основан и самият Български фармацевтичен съюз(БФС).

Динамото е първият електрически генератор, способен да произвежда електрическа енергия за индустриални нужди и все още е най-важният генератор в употреба през 21 век. Познатото на всички, понятието е и регистрирана словна търговска марка, която на 20.10.1997г е обявена за общоизвестна на територията на Република България. Притежател на правата е ДИНАМО АД, гр. Стара Загора. Марката е регистрирана в клас 7, а именно: ел.двигатели; ротори; генератори и стартери за двигатели на автомобили; четкодържатели с четки; комплектни електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ; ремъчни шайби.

 

Може да харесате още...