Търговски марки като обект на обезпечение

търговска марка, обезпечениеБИ СИ СИ ХЕНДЕЛ ООД получиха забрана за разпореждане с правата върху търговска марка ЕЛЕНА в полза на ЙОТОВИ ООД наложена от частен съдебен изпълнител в гр. Сливен, с вписването на марката ЕЛЕНА като марка, обект на обезпечение в държавния регистър на марките, с дата на вписване 08.04.2011г.

Забрана за разпореждане с правата върху търговска марка ВВВ, с изключение на прехвърляне на правата върху нея получи нейният собственик ДЖИСТИЯ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД в полза на ЕН БИ ДЖИ САУТ ИЙСТЪРН ЮРЪП ФУНД ЛП, с дата на вписване 11.04.2011 г.

В държавният регистър на търговските марки са вписани първи обезпечителните мерки забрана за разпореждане с правата на марките, наложени от частен съдебен изпълнител в гр. Перник, RADONI-комбинирана и РАДОМИР- комбинирана, фигуративна с притежател РАДОНИ ЕООД с дата на вписване 19.04.2011 г.

Право върху търговска марка като обект на обезпечение

Правото върху търговска марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска някоя от следните обезпечителни мерки:

1. забрана за използване на търговската марка от притежателя или от лицензополучателя;

2. забрана за разпореждане с правото върху търговската марка от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия;

3. забрана за разпореждане с правото върху заявката за регистрация на търговска марка от заявителя.

Може да харесате още...