Ведомството за марки и дизайни на Общността, домакин на срещи от Конвергентната програма

дизайни на ОбщносттаПредставители на европейски национални и регионални ведомства за интелектуална собственост и потребителски организации се срещнаха в централата на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM на 10-ти и 11-ти февруари в рамките на две работни групи от Конвергентната програма.

Групите са разгледали обхвата на закрила на черно-белите търговски марки, както и абсолютните основания за отказ за регистрация на фигуративни търговски марки с чисто описателни думи или изрази.

Конвергентната програма, въведена през 2011г., свързва Ведомството за европейски марки и дизайни с национални ведомства и потребителски организации в опит да се постигнат общи основания в области, където ведомствата за интелектуална собственост имат различни практики. Програмата допълва действията по създаването на общи IT инструменти, предприемани в рамките на Фонда за сътрудничество.

Целите на Фонда за сътрудничество са обединени в 3 посоки:
– модернизиране и опростяване на националните системи за марки и дизайни чрез онлайн услуги с оглед предоставяне на ефективни и ефикасни услуги за потребителите, които ще подобрят качеството на провежданите процедури и улесняване на контактите с потребителите на системите;
– инициативи за хармонизиране на системите по марки и дизайни;
– подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане на правата върху марки и дизайни.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността OHIM

Може да харесате още...