Марка ICEBERG DESIGN без защита върху оптични апарати и инструменти

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка
ICEBERG DESIGN, рег. №580370A, собственост на SEMINVEST INVESTMENTS B.V., Холандия.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за стоки от клас 9оптични апарати и инструменти”.

Отменянето има действие от 11. 01.2003г.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Може да харесате още...