Мария Серкеджиева

Мария СеркеджиеваМария Серкеджиева е адвокат, представител по индустриална собственост, медиатор, преподавател по немско право в СУ “Св.Климент Охридски“. Специализира международно частно право в Хамбург, публична администрация в Маастрихт и в Институт по интелектуална и индустриална собственост Макс Планк в Мюнхен.

От октомври 1997 г. до май 2001 г. е заместник министър в Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.

Председател на УС на сдружение „Евроинтеграция“ за популяризиране на евроинтеграционната политика и подготовка за пълноправно членство на България в ЕС създаване на 30 неформални клуба в страната

От 1997 г. до 2001 г. г-жа Серкеджиева е ръководител на PHARE проекти по сближаване на българското законодателство с правото на ЕС, по изграждане на административния капацитет на Министерството на правосъдието, на проекти със Съвета на Европа по утвърждаване на демокрацията и човешките права

Номинацията на г-жа Серкеджиева получихме от г-н Христо Лъвчиев, заместник-председател на Русенския клуб по Евроинтеграция: “Имам удоволствието да ви представя номинацията на г-жа Мария Серкеджиева – един човек, който е направил много за защитата и развитието на интелектуалната собственост в България като председател на Сдружение „Евроинтеграция“, като преподавател в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, като финансов консултант в Eurolife и като юрист. Надяваме се достойнствата на Мария Серкеджиева да бъдат правилно оценени и получи признанието на Комитета“. Тук може да намерите и допълнителните мотиви към номинацията на г-жа Серкеджиева.

Може да харесате още...