hfhfhfhfhfh

Макар и късно, но написаха проект на Наредба

На сайта на Патентно ведомство е публикуван Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции. Макар и късно ведомството разработи проект на наредба, която ще регламентира процедурите в промененото производство по регистрация на марки.

От март в България се въвежда опозициона система за регистрация на марки. патентоно ведомство няма да следи за наличието на по-ранни права. Тази привилегия остава за притежателите на по-ранни сходни или единтични марки сами да опазват вече регистрираните си обекти.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...