Люксембург се присъедини към Договора за правото в областта на търговските марки (TLT)

Ратификация от Велико херцогство Люксембург

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) представи своите комплименти към Министъра на Външните работи и има честта да съобщи за депозирането от страна на правителството на Велико херцогство Люксембург, на 11 май 2012г., на неговия инструмент за ратификация на Договора за правото в областта на търговските марки  (TLT), от Женева, 27 октомври 1994г.

Договорът за правото в областта на търговските марки ще влезе в сила, по отношение на Велико херцогство Люксембург, 11 август 2012г.

Тъй като Велико херцогство Люксембург е последната страна членка на Организацията за интелектуална собственост на Бенелюкс, която депозира своя инструмент за ратификация на Договора за правото в областта на търговските марки, посоченият Договор ще влезе в сила по отношение на Кралство Нидерландия в Европа и на Кралство Белгия на същата дата.

Източник: WIPO


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...