Логото на Топлофикация вече е собственост на Станислава Димитрова

ТоплофикацияПатентно ведомство на 12 Април 2011, регистрира известното лого на Топлофикация София на името на Станислава Георгиева Димитрова за  следните стоки: уреди за осветление, отопление, парогенериране, водоснабдяване; радиатори за централно парно отопление; ребра на радиатори; овлажнители за централни отоплителни радиатори; разширителни съдове за централни отоплителни инсталации; регулиращи предпазни приспособления за парни, водни и газови инсталации; резервоари за вода под налягане; парни и водни котли за производство на топлинна енергия и/или за битово отопление; газови и електрически котли и/или бойлери за топла вода; водни нагреватели; потопяеми нагреватели, водни стерилизатори; водни пречиствателни инсталации и устройства. А също и за услугите: строителство, ремонти; монтажни услуги; сервизни услуги за гаранционен и извън гаранционен ремонт на уреди, апарати и системи, използвани в областта на производство, транспортиране и разпределяне на топлинна енергия до абонати; монтиране, инсталиране и поддръжка на електрически инсталации и оборудване, топлофикационна битова, електронна, комуникационна и компютърна техника; ремонт, с цел модифициране на конструкции и изделия; монтаж на инсталации за производството и транспортиране на топлинна енергия; производство и преработка на топлинна енергия; изработване на бойлери, радиатори и отоплителни системи; обработване на вода и течности; освежаване и пречистване на въздух; научн и технологически услуги и свързаните с тях изследователски и проектантски услуги в областта на топлотехниката; проектиране, разработване и внедряване на машини, съоръжения и инсталации за производство на топлинна енергия; инсталиране, експлоатация, поддържане и модернизация на компютърен софтуер за управление на процеси в областта на енергетиката; възстановяване на компютърни данни; консултации в областта на компютърното програмно и техническо обезпечаване; инженерна и проектоконструкторска дейност на инсталации за производство на топлинна енергия; модифициране на компютърни база данни.

Може да харесате още...