Лобист от IFPI става директор на авторско право към Еврокомисията

Мария Мартин-Прат е новият директор на отдел за авторско право към ЕС. Нейната предишна месторабота е IFPI, където е ръководила отдела по правна политика и регулаторни въпроси. Според Torrent Freak възниква конфликтна ситуация. Известно е, че организацията IFPI, лобира за строго антипиратско законодателство. Конфликт на интереси според Torrent Freak се получава, защото от една страна като служител на IFPI, Прат е била за рестриктивно авторско правно законодателство, а от друга ще трябва да изгражда бъдещето на авторското право в ЕС и да ръководи търговското споразумение на ЕС ACTA.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...