Съмнения за липса на прозрачност и предизвестеност в предстоящите изпити за представители по индустриална собственост

липса на прозрачностПо данни на националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria, организацията на изпита за представители по индустриална собственост, протича в грубо нарушение на Инструкцията за провеждането му и общоприетите норми в обществото и ЕС за прозрачност и липса на съмнения за предизвестеност. Така например до момента не е известен, укрива се или по-точно липсва списъка от сътава, от който ще бъдат назначавани членове на изпитната комисия, т.е ПВ дори не полага усилия, за да осигури минимум прозрачност и обективност. Също така странно за обществото остава факта, че редица държавни служители на ПВ на РБ ще се явят на изпит пред своите колеги и подчинени, за да придобият по един съмнителен начин професионална квалификация. Липсва до момента официално изявление на Председателя на ПВ на РБ това проява на масово напускане на ведомството ли е или масово възползване от служебното положение.

Липсва и реакция от страна на Председателя на Патентно Веодомство – държавните служители невзели изпитите си ще напуснат ли институцията поради доказана непригодност.

Националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria ще следи за протичането на изпитната кампания, ще публикува на страницата си всички сигнали които получи за нередности в провеждания изпит и ще информира за това отговорните институции.

IP Bugaria

Може да харесате още...