Липса на прозрачност и съмнения за предизвестеност на изпита за представители по индустриална собственост

Още на 6 декември 2012 г. националният портал за интелектуална собственост поиска, да ни се предостави или да публикува на сайта на ПВ на РБ заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство, която се цитира във всички документи по организирания от изпит, но за съдържанието й българската общественост не е известена.

В същото време до момента организацията на изпита по наши данни – на националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria, протича в грубо нарушение на Инструкцията за провеждането му и общоприетите норми в обществото и ЕС за прозрачност и липса на съмнения за предизвестеност.

Така например до момента не е известен или се укрива състава на изпитната комисия, т.е ПВ не полага усилия дори, за да осигури минимум прозрачност и обективност.

Също така странно за обществото остава факта, че редица държавни служители на ПВ на РБ ще се явят на изпит пред своите колеги и подчинени, за да придобият по един съмнителен начин професионална квалификация.

Липсва до момента официално изявление на Председателя за проява на масово напускане на ведомството ли става дума или масово възползване от служебното положение.

Националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria ще следи за протичането на изпитната кампания, ще публикува на страницата си всички сигнали за нередности в провеждания изпит и ще информира за това институциите в странат и чужбина.

Може да харесате още...