Летище София в злоупотребява

Летище София в злоупотребява с господстващо положение на пазара letishte-sofiaЛетище София в злоупотребява с господстващо положение на пазара

КЗК обвини Летище София в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Летище София” ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21, т. 1, ЗЗК под формата на злоупотреба с господстващо положение, осъществено чрез ценова политика по налагане на необосновано ниски цени на пазара на услуги по наземно обслужване на въздухоплавателни средства на летище София.

„Летище София” ЕАД е предприятие с господстващо положение на пазара на услуги по наземно обслужване на въздухоплавателни средства на летище София. Проучването показа, че от началото на 2011 г. до настоящия момент ефективната цена, която дружеството оферира към авиопревозвачите, не покрива разходите по производство на услугата в дългосрочен период, като се наблюдава тенденция на понижаване и общо намаляване на цената.

Съпоставянето на ефективната цена на „Летище София“ ЕАД за обслужване на едно въздухоплавателно средство със средните дългосрочни променливи разходи сочи, че услугите по наземно обслужване са предлагани на цени, които не съответстват на разходите за тях и противно на икономическата логика са намалени до степен, която носи само загуба, като предприятието „жертва“ печалбата, която би реализирало при нормално конкурентно поведение.

Обстоятелството, че предприятието предлага услуги под разходите за производство за 2011 г. и 2012 г. показва, че ценовата политика, прилагана от Летище София, би могла да доведе до неоправдано повишаване на цените и до ограничаване на качеството на предлаганите услуги.

Ответната страна разполага със срок от 45 дни, в който има право да представи своите писмени възражения по предявените твърдения.

Може да харесате още...