Споразумение между ЕПВ и испанското патентно ведомство за действия в областта на интелектуалната собственост в Латинска Америка

Латинска АмерикаВ началото на месец юли, Председателят на ЕПВ г-н Беноа Батистели и председателят на патентното ведомство на Испания, г-жа Ампаро Гонсалес подписаха споразумение за съвместни действия в Латинска Америка. Батистели отбеляза, че Латинска Америка е важен търговски партньор и инвестиционен пазар за Европа и в същото време, тя е нововъзникващ регион с потенциал за развитие в областта на патентната защита. Съвместните усилия в подкрепа на защитата на правото на ИС ще имат своя принос за развитието на икономиките на Латинска Америка, Европа и света като цяло. Той добави още, че „сътрудничеството между ЕПВ и неговите държави-членки е от съществено значение за насърчаването на единна качествена патентна система в цял свят.”

Целта на настоящото споразумение е по-нататъшно развитие на вече съществуващите такива за сътрудничество между ЕПВ и ИПВ по въпросите на интелектуалната собственост в Латинска Америка с оглед координиране дейностите в области като патентна експертиза, развитие на човешките ресурси, автоматизация на офис дейностите и патентната информация.

Ведомствата са съгласни да си сътрудничат в съвместни дейности и консултации в насока опростяване на патентната система и улесняване достъпа до нея в страните от Латинска Америка. Споразумението беше подписано на 11 юли 2011г. по време на официална церемония в Международния университет „Menйndez Pelayo” в Сантандер, Испания.

Изготвил: Иванна Вълчева

Източник: ЕПВМоже да харесате още...